Yönetim Kurulu

Camimizin Gönüllü Işığı

“Allah, sana iyilik yapan kimseye karşı iyilik yapmayı ve aranızda adaleti gözetmenizi emreder.” (Nahl Suresi, 90)

Camilerin ibadetlerin yapıldığı kutsal mekanlar olmanın ötesinde, toplumsal dayanışmanın ve bilginin paylaşıldığı merkezlerdir. Bu merkezlerin canlı tutulmasında ve topluluğun birlikte yaşama ruhunun beslenmesinde en önemli rolü üstlenen ise fahri yöneticilerimizdir.

Yöneticilerimiz Neler Yapar?

1. Cami Ruhunu Yaşatma: “Ey iman edenler! Yardım ve sabırda birbirinize yardım edin.” (Bakara Suresi, 153) Fahri yöneticilerimiz, camilerimizin içini anlam ve manalarla dolduran gönüllü liderlerdir. Camiyi sadece taş bina değil, bir araya gelmenin, paylaşmanın ve birlikte büyümenin sembolü haline getirirler.

2. Toplumsal Etkinlikler: “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Tirmizi, Zühd, 53) Fahri yöneticilerimiz, sadece ibadet değil, aynı zamanda toplumsal etkinliklerin de öncüleridir. Her etkinlikle topluluğun bir arada olmasını, birbirini anlamasını sağlarlar.

3. Yardımlaşma ve Dayanışma: “Sadakalar yoksullara ve düşkünlere verilir.” (Tevbe Suresi, 60) Camiler dayanışmanın ve yardımlaşmanın merkezi haline gelir. Gıda yardımları, giyim destekleri ve maddi yardımlarla, cami topluluğunu yalnız bırakmayarak, gerçek bir aile gibi bir arada tutarlar.

4. Eğitim ve Gençlik: “Her biriniz yönettiği şeyden sorumlusunuzdur.” (Buhari, Feraiz, 3) Geleceği şekillendiren gençlere yön vermek, fahri yöneticilerimizin önemli görevlerindendir. Gençleri yetiştirirken, dini ve ahlaki değerleri yaşamlarına taşımalarına rehberlik ederler.

5. Diyalog ve İletişim: “Allah’ın size verdiği nimeti örtmeyin.” (Bakara Suresi, 264) Yöneticilerimiz, cami topluluğunun sesini duyar ve görüşlerini önemserler. Görüş alışverişi ve iletişimle, cami hizmetlerini toplumun talepleri doğrultusunda şekillendirirler.

Yöneticilerimiz Kimdir?

Fahri yöneticilerimiz, topluluklarına Allah’ın rızasını ve güzellikleri getirmeyi amaç edinmiş özverili gönüllülerdir. Başarı elde etmiş, farklı alanlarda yeteneklere sahip olan bu liderler, bu yeteneklerini topluluğun hizmetine sunarlar.

Bu gönüllü liderler, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisinin ışığında, toplumlarının her kesimine yardım elini uzatır. Onlar, cami çatısı altında bir araya gelip dayanışmayı yaşatan, bilgiyi paylaşarak birbirimize destek olduğumuz ışıklardır.

Her bir fahri yönetici, cami topluluğunun yükselişini ve büyümesini sağlama konusundaki kararlılıkları ve samimiyetleri ile örnek bir modeldir. Dini değerlerimizi yaşayarak, toplumun her kesiminin birbirini daha iyi anlamasını ve desteklemesini sağlarlar. Onlar, camiye değer katan liderler olarak hem bu dünyada hem de ahirette takdir edileceklerdir.