İslam´ı Öğrenmek

Bir zamanlar başka bir dine mensup olan veya dini bir inancı olmayan bir kişinin, sonradan Müslüman olması hayatındaki en önemli dönüm noktasıdır. Bu an, geçmişteki tüm günahları siler ve Müslüman olan kişiye tertemiz bir sayfa açar. Dolayısıyla, bu temiz sayfanın kirletilmemesi ve iyi bir başlangıç yapılması, bu kişinin dünya ve ahiret mutluluğu açısından son derece önemlidir.

İslam’a saf ve tereddütsüz bir imanla girdikten sonra, İslam’ı doğru bir şekilde öğrenme çabası içinde olmak önemlidir. Çünkü İslam’ı tam anlamıyla yaşayabilmek için temel ve vazgeçilmez öğretilerini bilmek gereklidir. Gerçek bir mümin, İslam’ı iyi tanımalı, bilinçli bir şekilde benimsemeli ve hayata geçirmeye çalışmalıdır.

En iyi Müslüman, Allah’a karşı en yüksek saygıyı gösterendir. Allah’a en iyi saygıyı gösterebilmek, İslami deyimiyle “muttakiler”den olabilmek için nasıl “muttaki” olunacağını bilmek gereklidir. İslam’ı bilgisizce hayata geçirmek veya istenildiği gibi hayata geçirememek, karanlık bir gece yolculuğunda ışıksız olarak ilerlemeye benzer. Bu durumda, kişi yol işaretlerini fark edemez ve farkında olmadan sapabilir veya bir çukura düşebilir. Bu nedenle, en azından neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilecek ve doğru söyleyenleri yanlış söyleyenlerden ayırt edebilecek kadar İslami bilgi edinmek için çaba sarf etmek gerekir.

Az da olsa İslami bir bilgiye sahip olan bir insan, İslam’ın aydınlık yolunu açıkça görebilir. Küfür, şirk ve ahlaksızlığın İslam’a aykırı unsurlarını fark edebilir. En azından kendisine rehberlik yapmaya çalışan insanlardan hangisinin rehberlik yapabileceğini ve hangisinin yapamayacağını ayırt edebilir.

Ne yazık ki, günümüzde birçok Müslüman, İslam’ın güzelliklerini yaşamlarına yansıtamamışlardır. Çünkü onlar İslam’ı yeterince öğrenememişlerdir. Bu nedenle sadece bugünkü Müslüman topluluklarını taklit ederek İslam’ı doğru bir şekilde yaşamak pek mümkün olmaz.

Kur’an-ı Kerim, insanlara okumaları, anlamaları, içindekilere göre hareket etmeleri ve prensiplerini hayata geçirmeleri için gönderilmiştir.

Peygamber Efendimiz de İslam’ın nasıl hayata geçirileceğini kendi yaşayışıyla ve anlatımlarıyla göstermiştir. Bu nedenle bir Müslüman, Kur’an-ı Kerim’i ve Peygamber Efendimizin İslam’ı nasıl hayata geçirdiğini öğrenmek için çaba sarf etmelidir. Bu şekilde tam anlamıyla Allah’a teslimiyet içinde olabilir ve son peygamberin örneğinden yararlanabilir.

İslam’ı doğru kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenmeye çalışmalıdır. Bu amaçla, İslam’ı bilen kişilerin rehberliğinden yararlanmak en doğru yol olacaktır. İslam’ı öğrenirken belirli bir sırayı takip etmek ve kendisini ilgilendiren konularla başlamak önemlidir. Bir Müslümanı kişisel olarak ilgilendiren en öncelikli konular, yerine getirmekle yükümlü olduğu farzlar ve sakınması gereken haramlardır. Farzlar arasında, Müslüman olduğu günden itibaren kılmaya başlaması gereken günlük ibadet olan beş vakit namaz gelir. Yeni Müslümanlar, bu konuda diğer Müslümanların rehberliğinden pratik olarak yararlanabilir veya konuyla ilgili eğitici ve öğretici görsel yayınlardan faydalanabilir.

Böylece bir mümin, öncelikle yapabildiği kadarıyla günlük ibadeti olan namazları kılmaya başlar, daha sonra eksikliklerini gidermeye ve namazı usulüne uygun olarak kılmaya gayret eder.

“Ey insanlar! Sizi ve sizi öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, korunanlar arasında olasınız.” (Bakara Suresi, ayet: 21)