Kadınlar Kolu

Kadınlar Kolu, camilerdeki kadın cemaatinin ihtiyaçlarını karşılamak, dini eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmak, kadınların sosyal, kültürel ve dini konularda bilinçlenmelerini sağlamak gibi görevler üstlenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki görevler DİTİB Kadınlar Kolu’nun faaliyet alanına girmektedir:
 • Eğitim ve rehberlik:
  • DİTİB Kadınlar Kolu, kadınların dinî bilgi ve farkındalıklarını artırmak için çeşitli eğitim programları düzenler. Kuran-ı Kerim, hadis, İslam tarihi ve ahlak gibi konularda eğitimler verir ve dini sorulara cevaplar sunar. Aynı zamanda kadınlara rehberlik hizmetleri sunarak, aile hayatı, evlilik, çocuk eğitimi gibi konularda destek sağlar.
 • Sosyal hizmetler:
  • DİTİB Kadınlar Kolu, kadınların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetler arasında kıyafet yardımı, gıda yardımı, sağlık hizmetlerine erişim konusunda yardımcı olma, göçmen kadınların entegrasyonuna destek gibi faaliyetler bulunur.
 • Çocuk ve gençlik çalışmaları:
  • Kadınlar Kolu, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların dini eğitimlerine katkıda bulunur. Çocuklara Kuran kursları, gençlere ise dini seminerler ve kamplar gibi etkinlikler düzenler. Ayrıca genç kızlara yönelik meslek edindirme ve kişisel gelişim programları da yürütür.
 • Kültürel etkinlikler:
  • DİTİB Kadınlar Kolu, kadınların bir araya gelerek sosyal etkileşimlerini artırmalarını sağlayacak kültürel etkinlikler düzenler. Bu etkinlikler arasında konferanslar, seminerler, paneller, sergiler, kültürel geziler ve etkinlikler yer alır.
 • Yardımlaşma ve dayanışma:
  • Kadınlar Kolu, camideki kadın cemaati arasında yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Yardıma ihtiyacı olan kadınlara destek olur, hastaları ziyaret eder, cenaze hizmetleri gibi toplumsal dayanışma faaliyetlerini gerçekleştirir.
Kadınlar Kolu, kadınların dini yaşantılarına katkıda bulunmanın yanı sıra toplum içinde daha aktif rol almalarını ve kendilerini geliştirmelerini amaçlar. Bu şekilde kadınlar, İslam’ı doğru anlama ve yaşama konusunda bilinçlenirken toplumsal sorumluluklarını da yerine getirebilirler.