Kuruluş

Sultan Murad Camii’nin oluşumu ve kuruluşu, Almanya’daki göçmen işçilerin tarihiyle sıkı bir şekilde bağlantılıdır. İlk Türk göçmenlerin 1960’lı ve 1970’li yıllarda Almanya’ya gelmesiyle birlikte, Müslüman inançlarını getirdiler ve dinlerini icra edebilecekleri ve manevi uygulamalarına devam edebilecekleri bir yer arayışına girdiler. Yabancı bir ülkede, bir cami kurmak ve ibadet ve ortak etkileşim için bir yer oluşturmak kolay değildi.

Başlangıçta, Müslüman toplumlar dini ihtiyaçlarını karşılamak için geçici çözümler buldular. İnsanlar kiralanan mekanlarda veya özel evlerde bir araya gelerek birlikte dua etmek ve dini kutlamalar düzenlemek için toplandı. Bu buluşma yerleri toplum için büyük öneme sahipti ve göçmen işçilere kimliklerini koruma ve dini uygulamalarını sürdürme konusunda yardımcı oldu.

Ancak kısa sürede, toplumun ihtiyaçlarını uzun vadeli olarak karşılamak için resmi bir örgütlenmenin gerekliliği ortaya çıktı. Müslüman toplumun aktif bir üyesi ve Türkçe öğretmeni olan Hasan Akıncı, camiyi resmi olarak temsil etmek üzere bir dernek kurma konusunda büyük bir özveriyle çalıştı. Türkçe olarak hazırlanan bir dernek tüzüğü, yasal gerekliliklere uygun olması için noter tarafından Almanca’ya çevrildi.

1981 yılında tüzük mahkeme tarafından tanındı ve böylece Sultan Murad Camii resmi olarak kayıtlı bir dernek statüsü kazandı. Bu, camiyi kalıcı olarak kurmanın ve işletme için yasal ve idari çerçeveleri oluşturmanın bir dönüm noktasıydı. Resmi kayıt ile camiye “Sultan Murad Camii e.V.” adı verildi ve bu ad Türk kültürü ve diniyle derin tarihi ve manevi bir bağlantıyı simgeliyor.

İsmet Duman, yönetim kurulu başkanı olarak seçildi ve caminin organizasyonu ve yönetimi konusunda sorumluluk üstlendi. Kendisinin liderliği ve Bad Essen topluluğunun desteğiyle, cami için uygun bir yer bulmak için adımlar atıldı. Sonunda, Sultan Murad Camii’nin evi olacak olan Krietensteiner Mühle adlı yer seçildi.

Cami’nin gerçekleştirilmesi, topluluğun büyük bir özveri, işbirliği ve mali destek gerektiren bir meydan okuma oldu. Bağışlar, bağış toplama etkinlikleri ve üyelerin gönüllü çalışmasıyla cami yavaş yavaş inşa edildi. Bu uzun süredir beklenen hayali gerçekleştirmek için topluluğun bir araya gelmesi, birlik ve dayanışmanın bir sembolü oldu.

Bugün Sultan Murad Camii, Almanya’daki Türk-İslam toplumunun gururlu bir tanığı olarak duruyor. Sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler, eğitim ve kültürel alışveriş merkezi olarak da hizmet veriyor. Cami, toplumun dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli programlar ve etkinlikler sunuyor.

Sultan Murad Camii, Almanya’daki Müslüman toplumunun entegrasyonu ve birlikte tutunması açısından önemli bir rol oynamıştır. Farklı kökenlere ve inançlara sahip insanları bir araya getirerek diyalog, anlayış ve saygının teşvik edildiği bir ortam yaratmıştır. Cami, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal destek ve danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Sultan Murad Camii’nin oluşumu ve kuruluşu, insanların kararlılık, işbirliği ve özveriyle bir vizyonu gerçekleştirebileceğine dair ilham verici bir örnektir. Sadece Müslüman toplumun ihtiyaçlarına hizmet etmekle kalmamış, aynı zamanda Alman toplumunun çeşitliliğine ve kültürel zenginliğine katkıda bulunmuştur. Cami, entegrasyon, din özgürlüğü ve insanların barış içinde inançlarını icra etme hakkı için bir sembol olarak durmaktadır.