“Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mümin olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler.”

Eğitim

Previous
Next

Ramazan 2023